Prípravy na výlet

Len veeeľmi stručné zhrnutie zopár vecí z našej prípravy na cestu. Celý proces by bol skoro aj na samostatnú publikáciu, lebo faktom je, že prvá príprava začala už v zime 2013. Intenzívna fáza trvala viac ako dva mesiace.